Meer info

De 47ste Koningin Fabiola, ook wel gekend als AKABE Edegem, biedt scouting aan voor jongeren met en zonder beperking van 6 tot 27 jaar.Daarom is onze groep een open AKABE-groep, waarmee we bedoelen dat we openstaan voor iedereen: zowel kinderen en jongeren met of zonder handicap.

Net zoals de gewone AKABE-groep is deze werking in hoofdzaak gericht op kinderen en jongeren met een handicap. Alleen kiest de groep er voor om ook kinderen zonder handicap aan te trekken. Dit maakt dat deze groepen heel toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen vindt er zijn plek!

Het is net die gedachte van waaruit we graag vertrekken. We maken scouting graag mogelijk voor iedereen. We willen alle kinderen en jongeren de kans geven om zich te engageren in de jeugdbeweging en hen op die manier laten deelnemen aan leuke activiteiten op maat. Ze ontdekken hun grenzen, leren ermee omgaan en worden uitgedaagd om ze te verleggen. Ze bepalen zelf mee waar de tent op het kamp het best staat, welk pleinspel er eerst gespeeld wordt, welk project er dit jaar uitgewerkt wordt, … Vrienden maken, met vallen en opstaan. Samen dingen doen. Elkaar een handje helpen.

In onze werking is er voldoende leiding om elk kind en elke jongere de nodige aandacht te geven. Kinderen en jongeren met een handicap hebben, naast een aantal beperkingen, ook véél mogelijkheden. Die mogelijkheden willen we hier ten volle ontwikkelen. Daarom kiezen we voor een aanpak op maat. Er wordt gezorgd voor een voldoende gevarieerd activiteitenaanbod. En leuke en originele inkleding staat steeds centraal!

sticker