Klimop

stickerHet klimopproject werd een twaalftal jaar geleden gestart, op vraag van enkele jins die ook graag leiding wilden worden. Over deze vraag werd uiteraard grondig nagedacht en na het nodige denkwerk werd besloten om deze jins zeker een kans te geven. Men wilde hen echter niet zomaar in het diepe laten springen en hen – zoals iedereen die in leiding staat – de kans geven de nodige vorming te krijgen.

Men bedacht het volgende systeem: kandidaten zouden eerst een jaar ‘opleiding’ volgen, waarin ze van tijd tot tijd geëvalueerd zouden worden en als ze hier slaagden zouden ze aan een periode van drie jaar hulpleiding beginnen. Dit systeem sloeg zo goed aan dat we dit jaar al aan de vierde klimopperiode beginnen!

Dit klimopjaar (het opleidingsjaar) wordt telkens opnieuw besproken, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Dit gebeurt in samenspraak met alle leiding, klimoppers en de ouders en begeleiders van de klimoppers.

We kiezen dit jaar voor 4 grote thema’s:
– achtergrond van het leiding zijn (de 5 basispijlers van Scouts & Gidsen Vlaanderen, hoe ziet een leidingsjaar eruit,…)
– 3 functies van klimoppers (agent, clown en verzorger)
– kwaliteiten en valkuilen (Wat zijn sterke punten en werkpunten?, Wanneer is dit een probleem?, Wanneer is dit een troef?, Hoe buig ik een zwak punt om naar een sterk punt?,…)
– extra sociale vaardigheden (omgaan met conflicten, straffen en belonen, feedback geven en ontvangen, assertiviteitstraining,…)

Deze 4 thema’s klinken veel, maar de theoretische kant wordt afgewisseld met stages en op tijd en stond een leuke activiteit. Alles op het tempo van de klimopper en er blijft tijd om in te spelen op hun noden en behoeften. Elke klimopper doet stage bij zowel kapoenen, welpen als jonggivers. Deze stages worden geëvalueerd, samen met de takleiding. Begin juli volgt het kamp. Volgend jaar gaan de jongste drie takken samen op kamp en wij gaan mee. Op kamp loopt elke klimopper 1 dag stage bij elk van de drie jongste takken. Deze worden net zoals de stages doorheen het jaar met de takleiding erbij besproken. Na het kamp wordt dan met de hele leidingsploeg samen beslist wie de komende drie jaren in (hulp)leiding komt.

Nu klinkt dit vast allemaal erg theoretisch en misschien zelfs schools, maar dit is absoluut niet de bedoeling. Aangezien het de bedoeling is dat de klimoppers na dit jaar zelf in (hulp)leiding komen willen wij zo veel mogelijk inspelen op hun ‘noden’. Inspraak is dus zeker een hoofdthema dit jaar! Wat ook een belangrijk aspect is van (hulp)leiding zijn, is zelfstandigheid. Dit wil niet zeggen dat klimoppers en (hulp)leiding aan hun lot worden overgelaten (immers, ook in de komende jaren zal er zeker iemand zijn waarbij zij terecht kunnen). Het wil wel zeggen dat zij voor bepaalde dingen zelf verantwoordelijk zullen zijn. Dit betekent onder andere zelf afbellen, zien dat je zelf op een vergadering (later misschien een takraad), een weekend, kamp, … geraakt, bij hebben wat je nodig zult hebben, dingen voorbereiden, … .

Hoewel de nadruk hier op ‘zelf in orde brengen’ ligt is het bijna onvermijdelijk dat ouders en begeleiders hierin betrokken worden (vraag aan die van ons maar hoe dikwijls ze bijvoorbeeld al taxi hebben mogen spelen ;)). Maar niet alleen op logistiek vlak zullen ouders en begeleiders af en toe betrokken worden. (Hulp)leiding worden is een hele stap. Niet alle aspecten van leiding zijn zullen al meteen even vlot gaan. Niet alles zal even plezant zijn. Er kruipt meer tijd in dan in ‘gewoon’ lid zijn. Wij willen – onder andere via deze brief en door even samen te zitten – jullie een zo goed mogelijk beeld geven van wat een klimopper en (hulp)leid(st)er eigenlijk doet, zodat jullie weten waarover jullie zoon/dochter/… het over heeft als hij/zij doodmoe en vol verhalen en misschien nog wat vragen thuis komt van de scouts. Doorheen de jaarwerking gaan we proberen om jullie zo veel mogelijk op de hoogte te houden van wat wij doen. Ook in de jaren als (hulp)leiding is het de bedoeling dat de takleiding regelmatig contact onderhoudt. Nu is het niet de bedoeling dat ouders en begeleiders extra belast worden – in tegendeel, het is vooral de bedoeling dat de klimoppers ZELF DOEN. Maar uit ervaring weten we dat een goede samenwerking en verstandhouding met ouders en begeleiders alleen maar voordelen heeft.

Leiding Klimop :
Janne De Proost
David Crombez
Beau Vriens

Contact: klimop@47aka.be