Groepsleiding

Wat doet de groepsleiding?

“Groepsleiding is de eindverantwoordelijke voor het spel van scouting in de groep en in de takken, en in het bijzonder voor het pedagogisch beleid van de groep en de begeleiding van de leiding.” Dit doet groepsleiding volgens het Organisatorisch Handboek van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Groepsleiding zorgt voor een goede sfeer in de groep. Als takleid(st)er van de leidingsploeg geldt voor groepsleiding dezelfde verwachting als voor andere takleiding: creativiteit, inkleding en originaliteit brengen tijdens de vergaderingen. Voor groepsleiding is dat voornamelijk tijdens de groepsraad, je zorgt voor inspraak en betrokkenheid van iedere leid(st)er van de werking van je groep.

Groepsleiding zorgt voor de organisatie van de groep. Het is de taak van de groepsleiding om erop toe te zien dat de materiële voorwaarden om het spel te spelen worden vervuld. Denk maar aan het hebben van aangepaste lokalen, het efficiënte beheer ervan, voldoende en degelijk materiaal. Een goede organisatie herbergt ook duidelijke afspraken en een taakverdeling.

Groepsleiding begeleidt de leiding. Naast de coördinerende functie, is er ook een actieve rol naar leiding toe. Om een goede werking van de scouts – en gidsengroep te garanderen is het nodig dat groepsleiding interesse toont voor de mensen in je leidingsploeg. Ze aan het werk zien is één ding. Ze daarbij steunen en begeleiden is een ander. En niet enkel tijdens de vergadering, ook op een informele manier. Je bent tenslotte een deel van de leidingsploeg en geen ‘buitenstaander’.

Groepsleiding doet het in stijl. Iedere groepsleider/ster heeft zijn natuurlijk zijn eigen persoonlijkheid, die je stijl zeer sterk zal bepalen. Als leidraad kan je de vijf basispijlers gebruiken zoals ook andere leiding die in hun takwerking verwerken.

Groepsleiding is het uithangbord van de scouts -en gidsengroep. Public relations is een andere taak van groepsleiding, zowel binnen als buiten de groep. Hij of zij is het aanspreekpunt van de groep voor ouders, groepscomité, jeugdraad, parochieraad,… . Groepsleiding vertegenwoordigt de groep op de districtsraad en op het groepsleidingscongres. Deze kanalen zorgen voor de informatie-doorstroom van de groep naar het verbond en omgekeerd.

Groepsleiding is niet alleen. De werking van de groep draait niet enkel dankzij jou, natuurlijk. De groep draait door de inzet van alle leiding. Je kan je taak verlichten door taken te delegeren naar leiding, materiaalbeheerder, secretaris, enz… .

Groepsleiding 2023 – 2024

Diederik Van Besauw
Lotte Heirbaut
David Crombez
Julie Buelens